Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه آنلاین برنامه ها که در هیدرولوژی 2023/2024

1 آنلاین برنامه ها که در هیدرولوژی 2023/2024

بررسی اجمالی

حوزه هیدرولوژی بر روش‌های متعددی که فرآیندهای آب زمین عمل می‌کنند و با دیگر جنبه‌های محیط تعامل دارند، تمرکز دارد. دانشجویان هیدرولوژی ممکن است رویکردهای نظری به علم را تمرین کنند و همچنین در تنظیمات آزمایشگاهی فعال و کار میدانی عملی شرکت کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • علوم زمین
  • هیدرولوژی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط