Keystone logo

0 آنلاین برنامه ها که در علوم زیستی علوم دامی پرورش زنبور عسل 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم زیستی
  • علوم دامی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

هیچ برنامه ای با معیارهای جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفا فیلترهای خود را اصلاح کنید.

Clear filters

Popular education type

آنلاین برنامه ها که در علوم زیستی علوم دامی پرورش زنبور عسل

یک برنامه در زنبورداری به دانش آموزان کمک می کند تا دانش لازم را برای سالم نگه داشتن زنبورها و مولد نگه داشتن زنبورها در زمینه های مختلف فراهم کنند: تجارت، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست یا گاه به گاه. درک رفتار زنبور عسل و اکولوژی های محلی می تواند برای حرفه ای در زنبورداری بسیار مهم باشد.