Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 آنلاین برنامه ها که در پرورش گل 2023/2024

2 آنلاین برنامه ها که در پرورش گل 2023/2024

بررسی اجمالی

کلاس های گل فروشی می تواند به دانشجویانی که در هنرهای گیاه شناسی شغلی را دنبال می کنند کمک کند. برای موفقیت در این زمینه رقابتی، گلفروشان مشتاق باید ابزارهایی را که در این برنامه ها می آموزند با الزامات اساسی اصالت و سازمان ترکیب کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم زیستی
  • باغبانی علمی
  • پرورش گل
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط