کاربردهای عملی طیف سنجی UV-Visible و FTIR در کارگاه آنلاین علوم زندگی

عمومی

درباره این دانشگاه

Tel-Hai College offers academic undergraduate and graduate degree programs that are on par with the leading universities in the country, and attracts talented students and researchers to the northern ... اطلاعات بیشتر

Tel-Hai College offers academic undergraduate and graduate degree programs that are on par with the leading universities in the country, and attracts talented students and researchers to the northern periphery. اطلاعات محدود