ONLINESTUDIES

‏ مرور کنید ‏ درجه MSc را کارشناسی های ارشد علوم مربیگری حرفه ای آنلاین

دوره های کارشناسی ارشد برنامه های تحصیلی هستند که آموزش های عمیق و دقیق در رشته منتخب دانشجویان در اختیار آنها قرار می دهد. اخذ درجه MSc می تواند به دانشجویان کمک نماید تا مهارت های پژوهشی، تفکر نقدگرایانه، رهبری و ارتباطات خویش را تقویت نمایند.

‏ تحصیلات کارشناسی را مربیگری حرفه ای آنلاین

1نتایج درمربیگری حرفه ای Filter

کارشناسی ارشد در طراحی آموزشی و آموزش تجزیه و تحلیل

American University Online
کارشناسی ارشد(MSc)
سپتامبر 2020
<
پاره وقت
<
20 ماهها
انگلیسی
آنلاین

کارشناسی ارشد آنلاین در طراحی آموزش و یادگیری تجزیه و تحلیل متمرکز بر برنامه و سازگاری روش های تحلیلی برای مدیریت یادگیری، طراحی آموزشی و پروژه های توسعه استعداد است که باعث ا ...

اطلاعات بیشتر