Keystone logo

12 آنلاین کارشناسی علوم انسانی و هنر برنامه ها که در مطالعات مدیریت منابع انسانی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مطالعات مدیریت
  • منابع انسانی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (12)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین کارشناسی علوم انسانی و هنر برنامه ها که در مطالعات مدیریت منابع انسانی

درجه MBA HR یک درجه تحصیلی پیشرفته در حوزه منابع انسانی است. دانشجویان نه تنها دانش عمیقی در زمینه منابع انسانی و بازرگانی کسب می نمایند، بلکه مهارت های رهبری خود را نیز گسترش می بخشند. سمت های مدیریتی در زمره گزینه های شغلی پرطرفدار پس از فراغت از تحصیل هستند.

هدف بسیاری از افراد اخذ درجه کارشناسی علوم انسانی است. دانشجویانی که درجه BA را اخذ می نمایند، معمولاً از آموزش های عمیق و عملی برخوردار می گردند که می تواند درهای فرصت های جدید را به روی مشاغل تخصصی باز نماید.