توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی ارشد، انرژی و تکنولوژی محیط زیست

HSN انرژی و تکنولوژی محیط زیست

این برنامه با تمرکز بر تولید انرژی سازگار با محیط زیست از منابع تجدید پذیر و هر دو محدود و در فرایندهایی که کاهش آلودگی هوا و آب پاک.

این برنامه شامل تخصص در زمینه های احتراق و انرژی، و در روند پاکسازی فیزیکی و بیولوژیکی. برخی از کار با تجهیزات آزمایشگاهی انجام می شود، و موضوعات دیگر استفاده مدل های پیشرفته ریاضی.

آموزش و یادگیری روش ها:

این برنامه به زبان انگلیسی تدریس (دانشجویان بین المللی در این برنامه ثبت نام).

فرصت های شغلی

اشتغال ممکن است در شرکت های مرتبط با ایمنی فرآیند و ارزیابی اثرات پیدا شده است. طراحی و بهره برداری از فرآیندهای پاکسازی؛ تولید انرژی؛ دولت و توزیع؛ و در محیط پژوهش بخش دولتی و خصوصی. کارشناسی ارشد در فناوری واجد شرایط دانش آموزان برای مطالعات دکترا در دانشکده جنوب شرقی نروژ و یا در دیگر دانشکده ها و دانشگاه هر دو در نروژ و خارج از کشور.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره آنلاین
Start Date
اوت 2019
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

اوت 2019, ژانویه 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date