کارشناسی ارشد آموزش حرفه ای آموزش و پرورش (با Pathways )

عمومی

درباره این دانشگاه

We are the University of Cumbria, where the impossible is made possible. A distinct university in a unique place that has inspired generations to conquer the problems of their age.

We are the University of Cumbria, where the impossible is made possible. A distinct university in a unique place that has inspired generations to conquer the problems of their age. اطلاعات محدود
کارلایل , کارلایل , Lancaster , Ambleside , لندن + 4 بیشتر کمتر