کارشناسی ارشد آنلاین در مدیریت بین المللی در گردشگری: توسعه گردشگری پایدار

عمومی

درباره این دانشگاه

Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov (IEML) was founded in 1994 and now is the largest private higher educational institution in the Republic of Tatarstan and the entire Volga regi ... اطلاعات بیشتر

Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov (IEML) was founded in 1994 and now is the largest private higher educational institution in the Republic of Tatarstan and the entire Volga region. Its founder, Dr. Vitaliy Timiryasov, one of the alumni of Kazan and Moscow Universities, laid the best traditions of classical university education in the foundation of a new school. اطلاعات محدود
کازان
مشاهده پروفایل مدرسه