کارشناسی ارشد آنلاین در مدیریت پروژه ساخت و ساز

عمومی

درباره این دانشگاه

Nottingham Trent University (NTU) is one the largest universities in the UK, having an excellent global reputation, strong alumni networks and impressive credentials for postgraduate employment.

Nottingham Trent University (NTU) is one the largest universities in the UK, having an excellent global reputation, strong alumni networks and impressive credentials for postgraduate employment. اطلاعات محدود
ناتینگهام
مشاهده پروفایل مدرسه