کارشناسی ارشد در تشخیص، مدیریت و پیشگیری از تهدید Hybrid

عمومی

2 مکان موجود

درباره این دانشگاه

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales qu ... اطلاعات بیشتر

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales que se desarrollan en el área de la Seguridad Global. اطلاعات محدود
مادرید , زامورا + 1 بیشتر کمتر