توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این درجه در سطح کارشناسی ارشد طراحی شده است برای آماده سازی دانش آموزان را با تفکر و حل مسئله مهارت های مهم به دنبال اواسط تا سطح ارشد در مواضع در زمینه حسابداری * طراحی دوره به غنی سازی مهارت در حسابرسی، مالیات، حسابداری هزینه، و حسابداری مالی در حالی که ارائه به دانش آموزان فرصت انتخاب رشته های انتخابی برای دیدار با منافع و اهداف خاص خود را دارند.

دانش آموختگان ممکن است واجد شرایط برای امتحانات گواهینامه های مختلف، از جمله حسابدار خبره عمومی (CPA)، حسابرس داخلی رسمی (CIA®)، و خبره حسابدار مدیریت (CMA®) امتحانات † انتخاب یکی از چهار غلظت: حسابرسی، امور مالی، دولت ، و یا مالیات.

کارشناسی ارشد علوم در حسابداری است که فقط یکی از برنامه های کسب و کار کاپلان دانشگاه های معتبر توسط شورای اعتباربخشی برای مدارس کسب و کار و برنامه های (ACBSP)، که نشان می دهد که دانشگاه کاپلان استانداردهای آموزش کسب و کار ایجاد شده توسط ACBSP که ترویج آموزش تعالی و کیفیت مستمر است بهبود است. ‡ *کاپلان دانشگاه می تواند اشتغال و یا پیشرفت شغلی را تضمین نمی کند. آموزش های اضافی و یا صدور گواهینامه ممکن است لازم باشد. موقعیت حسابداری خاص ممکن است صدور گواهینامه بیشتر و / یا صدور مجوز توسط دولت های منفرد است.

اگر چه برنامه های خاص در دانشگاه کاپلان برای آماده کردن دانش آموزان را به صدور گواهینامه و یا صدور مجوز آزمون های مختلف، دانشگاه نمی تواند تضمین نماید که دانش آموز خواهد کسانی که امتحانات منتقل می کند. در برخی موارد، تجربه میدانی و / یا چک پس زمینه ممکن است لازم باشد تا واجد شرایط را یا به موفقیت در امتحانات قبول. دانش آموزان باید مورد نیاز در دولت که در آن قصد به دنبال اشتغال در پژوهش است.

برای اطلاعات بیشتر در مجوز رسمی ACBSP دانشگاه کاپلان، www.acbsp.org مراجعه کنید.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 13 برنامه دیگر ارائه شده توسط Kaplan University Online »

این دوره آنلاین
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
Price
460 USD
هزینه ها در هر اعتباری
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date