Read the Official Description

6 کلاس ها، ساعت 6 اعتبار هر یک، و در عرض دو سال، شما باید مدرک کارشناسی ارشد 'است. بانوی ما از دانشگاه دریاچه ارائه می دهد جدید استاد علوم در درجه غیر انتفاعی مدیریت. بهترین چیزی که در مورد آن این است که آن ارائه شده است به طور کامل آنلاین!

دانش آموزان در حالی که یادگیری نحوه مدیریت و رهبری یک نهاد غیر انتفاعی با تیزهوشی در مورد صنعت غیر انتفاعی یاد بگیرند. دوره های تدریس دانش آموزان چگونه مسئولیت رسیدگی به امور مالی، بازاریابی، منابع انسانی، حقوقی، رهبری، و مسئولیت های مدیریت به منظور دستیابی به موفقیت و.

جزییات دوره


NPMT 8600- پیشرو و عامل غیر انتفاعی

این دوره از محیط زیست منحصر به فرد پوشش که رهبران و مدیران غیر سود روبرو می شوند.عناوین پوشش داده شده عبارتند از: آشنایی با سبک رهبری خود را؛ داوطلبان پیشرو، انگیزه کارکنان و رضایت، بهره وری و مدیریت عملکرد.


NPMT 8605- بازاریابی برای غیر انتفاعی

این دوره از توابع مختلف بازاریابی را پوشش میدهد. آن را به روش به طور موثر مدیریت و پیاده سازی بودجه بازاریابی و استراتژی آدرس.

پیش نیازها: NPMT 8600


NPMT 8610- مالی و حسابداری برای غیر انتفاعی

بر توسعه مهارت های لازم برای تصمیم گیری های مالی صدا در یک غیر انتفاعی. شامل تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، بودجه بندی سرمایه، تحلیل ریسک و بازده و پیش بینی های مالی است.

پیش نیازها: NPMT 8600 و 8605


NPMT 8615- عملیات و مدیریت از غیر انتفاعی

این دوره رسیدگی خواهد شد که چگونه به طور موثر یکپارچه سازی های متعدد عملکردی مناطق / فعالیت های غیر انتفاعی، مانند منابع انسانی، مالی، عملیاتی، بازاریابی، و غیره

پیش نیازها: NPMT 8600، 8605، 8610 و


NPMT 8620- حقوقی چشم انداز از غیر انتفاعی

مطالعه حقوقی و اخلاقی کسب و کار با تمرکز بر بخش غیر انتفاعی. به طور خاص، سیستم قضایی، هزینه دادخواهی در مقابل تکنیک های حل اختلاف جایگزین، و مسائل جاری در سطح فدرال و ایالتی در زمینه هایی مانند قراردادها، شبه جرم، در قبال محصول، تجارت فریبنده، اموال، کسب و کار شرکت، تجارت الکترونیکی، اشتغال و بین المللی قانون است. تمرکز بر معضلات اخلاقی مواجه امروز در 'محیط کسب و کار.

پیش نیازها: NPMT 8600، 8605، 8610، 8615 و


NPMT 8625- مدیریت استراتژیک برای غیر انتفاعی

البته capstone یکپارچه می شود در سه ماهه آخر گرفته شده است. بررسی نقش مدیریت ارشد در ایجاد یک چشم انداز برای سرمایه گذاری و یکپارچه سازی منابع برای دستیابی به مزیت رقابتی در انجام ماموریت خود را. بر کل اهداف سازمانی با ارزش های اجتماعی و اقتصاد جهانی است.

این دوره Online
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
پاره وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019