کارشناسی ارشد در مدیریت لجستیک

SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی ارشد در مدیریت لجستیک

SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm

موفقیت لجستیک عامل

تدارکات یکی از عوامل کلیدی موفقیت یک شرکت است. را کاهش می دهد هزینه ها، باعث می شود نتایج مطلوب در زمان کمتر و بهبود رضایت مشتری می باشد.

دنبال شغلی در صنعت پررونق است که به صورت پویا در حال رشد است و ضروری و به دنبال برای مدیران.

در چهار ترم ما در دانشگاه ما برای تدارکات و تخصص بین رشته ای هام اقتصادی در زمینه های تدارکات، مدیریت عمومی و مهارت های اجتماعی را آموزش دهند.

ویژه، فردی، عملی

اساتید معروف و استادان محتوا که خود را در عمل ثابت کرده اند آموزش می دهند. ما در گروه های کوچک با حداکثر 40 نفر کار می کنند. بنابراین می توان به موضوعات منحصر به فرد از دانش آموزان داده می شود. از طریق تماس شخصی با معلمان ایجاد فضای یادگیری فشرده.

به رسمیت شناخته شده بین رشته ای و بین المللی

شما در تدارکات درست شغلی فعال هستند و یا می خواهید به گسترش مشخصات خود را به عنوان یک خارجی؟

دانشجویان کارشناسی ارشد ما از مزارع و صنایع مختلف آمده است. بنابراین می تواند کمک و دیدار با چشم انداز جدید در هر تجارب خود.

نهایی "کارشناسی ارشد " در دانشگاه های معتبر SRH لجستیک و اقتصاد هام بین المللی به رسمیت شناخته شده: واجد شرایط برای فرصت های حرفه ای جدید است.

چشم انداز

به سختی هر حرفه دیگر به میان رشته ای و به چالش کشیدن به عنوان تدارکات امروزه است. طیف وسیعی از وظایف تدارکات به طور مداوم در سال های اخیر افزایش یافته است. تدارکات باید فرآیندها و رابط های مختلف تسلط - از خرید به تولید و فروش به خدمات.در همان زمان تخصص شرکت در سطح خود است که در تقاضا به دلیل زنجیره تامین است که اطمینان حاصل شود که همه چیز را اجرا می کند هموار - و در سراسر جهان.

دانشگاه ما دارای شناسایی بسیار عالی این شرایط با رشته کارشناسی ارشد تدارکات آن و چگونگی کمی متمرکز دانشگاه دیگر در ساخت مدیر تدارکات با حرفه ای در عمل مناسب: ما نه تنها به فنی و روش شناختی تخصص عالی، بلکه توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت های پیچیده و برای حل خواستار وظایف.
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
مارس 2019
Duration
مدت زمان
Price
قیمت
- در سال است.
Locations
آلمان - Hamm, North Rhine-Westphalia
تاریخ شروع : مارس 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
مارس 2019
آلمان - Hamm, North Rhine-Westphalia
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات