Read the Official Description

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت منابع انسانی (MSHRM) یک برنامه حرفه ای تخصصی طراحی به ارائه دانش آموز فرصت برای به دست آوردن مهارت در انسان معاصر مدیریت منابع مفاهیم، ​​فعالیت ها و مهارت ها، به خصوص به عنوان آنها را به در حال توسعه و اجرای مدیریت منابع انسانی اعمال شده است سیستم در حمایت از اهداف سازمانی استراتژیک است. به عنوان یک نتیجه از اتمام موفقیت آمیز این برنامه MSHRM، فارغ التحصیلان باید توانایی خود را برای اعمال مهارت های حل مسئله به طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی است که متناسب با اهداف استراتژیک سازمان و استفاده از مهارت های ارتباطی مکتوب و شفاهی به طور موثر برای برقراری ارتباط به نتایج حاصل از مشکل خود را بهبود بخشد -solving تجزیه و تحلیل و توصیه.


مورد نیاز پیش نیاز

نامزدها برای پذیرش باید مدرک کارشناسی در هر منطقه موضوع را از یک کالج یا دانشگاه معتبر منطقه ای داشته باشد. این برنامه بدون نیاز به مدرک MSHRM درس پیش نیاز. با این حال، MGT 6601، مفاهیم پیشرفته و مباحث در مدیریت، باید برای اعتبار فارغ التحصیل گرفته شده اگر دانش آموز رشته اصلی کارشناسی در کسب و کار ندارد. اگر دانشجو رشته اصلی کارشناسی در کسب و کار، دوره انتخابی جایگزین خواهد شد.


Program taught in:
انگلیسی

See 1 more programs offered by Troy University »

این دوره Online
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019