کارشناسی ارشد فلسفه، علوم

عمومی

درباره این دانشگاه

The School comprises Philosophy, Psychology and Language Sciences (Linguistics and English Language). The school aims to maintain its internationally-renowned reputation for research and to use this a ... اطلاعات بیشتر

The School comprises Philosophy, Psychology and Language Sciences (Linguistics and English Language). The school aims to maintain its internationally-renowned reputation for research and to use this as a solid foundation for teaching. اطلاعات محدود
ادینبورگ
مشاهده پروفایل مدرسه