کارشناسی ارشد مربیگری عملکرد ورزشی (آنلاین)

عمومی

درباره این دانشگاه

At the University of Stirling, being the difference is in our DNA – providing education with a purpose and carrying out research that helps to shape society.

At the University of Stirling, being the difference is in our DNA – providing education with a purpose and carrying out research that helps to shape society. اطلاعات محدود
استرلینگ
مشاهده پروفایل مدرسه