دوره کارشناسی ارشد آنلاین خود را بیابید

یا

مکان های تحصیلی

در پایگاه داده های ما، بیش از هزار دانشگاه در سراسر جهان وجود دارد.

مرور مکان های تحصیلی

دوره های کارشناسی ارشد آنلاین پرطرفدار

درجه کارشناسی ارشد آنلاین یک دوره تحصیلی بالاتر از سطح کارشناسی است که به دانشجویانی ارائه می شود که از دانشی پیشرفته در یک حوزه خاص مطالعاتی و یا در رشته حرفه ای ویژه ای برخوردارند. دوره های کارشناسی ارشد آنلاین علاوه بر تمامی مزایای دوره های کارشناسی ارشد سنتی، مزایای اضافی از قبیل ارائه دوره های گسترده و عمیق، انعطاف پذیری، سهولت و صرفه جویی در هزینه را نیز در بر دارد. از بازرگانی تا زیست شناسی و از انرژی تا مهندسی، همواره یک برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد آنلاین وجود دارد که مناسب شما باشد - حال رشته تحصیلی شما هر چه می خواهد، باشد. هنر، علوم طبیعی، حقوق و مطالعات تخصصی تنها تعداد محدودی از مقولات دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد را تشکیل می دهند که صدها برنامه تحصیلی و حوزه های تخصصی را پوشش می دهند. تنوع برنامه های تحصیلی کارشناسی ارشد مختلف می تواند بسیار بسیار گسترده باشد - پس به همین بسنده نکنید! جستجوی خود را با نگاهی بر پرطرفدارترین برنامه های کارشناسی ارشد که در زیر فهرست گردیده است، آغاز کنید.

متداول ترین رشته ها

برنامه هایی که به تازگی اضافه شده