کارشناسی در اقتصاد اسلامی، بانکداری و امور مالی

Islamic Online University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی در اقتصاد اسلامی، بانکداری و امور مالی

Islamic Online University

اقتصاد اسلامی، بانکداری و امور مالی

کارشناسی در اقتصاد اسلامی، بانکداری و امور مالی (کارشناسی IBE)

دانشگاه اینترنتی اسلامی، برنامه درجه اول بدون شهریه کارشناسی جهان در بانکداری اسلامی و اقتصاد ارائه شده است. این درجه درب به یک حرفه ای ممکن باز می شود در یک میدان هیجان انگیز، گسترش و مفید، و سنگ پله برای مطالعات بیشتر است.

"خدا اجازه داده است تجارت و بهره حرام کرده است." (قرآن، 2: 275) در جهان امروز آب گرفتگی با معاملات بر اساس علاقه، قراردادها بانک غیر قانونی و سرمایه گذاری نیاز به بانکداری اسلامی در حال افزایش است. بسیاری از کشورها به تازگی افزایش تقاضا برای خدمات بانکداری اسلامی دیده می شود. تحلیلگران انتظار دارند که در نرخ فعلی گسترش، در 8 تا 10 سال آینده شبکه بانکداری اسلامی در امارات متحده عربی را به سیستم بانکی معمولی پیشی.

فرصت های شغلی در زمینه بانکداری اسلامی نیز در حال افزایش است. با توجه به مطالعه انجام شده توسط AT کارنی، یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره مدیریت در جهان، "تا 30،000 شغل جدید بانکداری اسلامی خواهد شد در کشورهای خلیج در دهه آینده مورد نیاز است." در حالی که شرق میانه هنوز هم ارائه می دهد فرصت های رشد بالقوه بزرگ وجود دارد برای رشد در کشورهایی مانند اندونزی، بنگلادش، هند، و کشورهای شمال آفریقا و آسیای مرکزی که جمعیت مسلمان قابل توجهی است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
مارس 2019
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
4 - 12 
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
- آموزش رایگان
Locations
گامبیا - Banjul, Banjul
تاریخ شروع : مارس 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
مارس 2019
گامبیا - Banjul, Banjul
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
سپتامبر 2019
گامبیا - Banjul, Banjul
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات