کارشناس امنیت سایبری

Kaplan University Online

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناس امنیت سایبری

Kaplan University Online

نقض داده، حملات سایبری، به خطر بیافتد اطلاعات شخصی: این برخی از چالش های شرکت ها، دولت ها و شهروندان هر روز. کارشناسی دانشگاه کاپلان علوم در امنیت مجازی یک برنامه دقیق طراحی شده برای کمک به شما استاد اصول امنیت سایبری با استفاده از صنعت پذیرفته و شیوه های در حال ظهور به حل مشکلات امنیتی در دنیای واقعی است.

پس از اتمام این برنامه، شما قادر خواهید بود برای ارزیابی روند امنیت، تشخیص بهترین شیوه، و درک آن محصولات امنیتی و تهدیدات خواهد بود. برخی فرصت های شغلی مرتبط با این درجه عبارتند از: تحلیلگر امنیتی، سیستم های شبکه مدیر امنیت، تحلیلگر سیاست امنیتی، و بیشتر .کاپلان دانشگاه می تواند اشتغال و یا پیشرفت شغلی را تضمین نمی کند. آموزش های اضافی و یا صدور گواهینامه ممکن است لازم باشد.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Price
قیمت
371 USD
هزینه ها در هر اعتباری
Locations
آمریکا - USA Online
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - USA Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات