کارشناس دانشگاه در رقص فلامنکو

عمومی

درباره این دانشگاه

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es singular. Nace en 1994, como una de las dos únicas universidades especializadas en postgrado del sistema público de España. Nuestra misión es comple ... اطلاعات بیشتر

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es singular. Nace en 1994, como una de las dos únicas universidades especializadas en postgrado del sistema público de España. Nuestra misión es completar y enriquecer la oferta formativa, desde formatos innovadores y con una mirada hacia el exterior. اطلاعات محدود
سویل , هولوا , جین , مالاگا + 3 بیشتر کمتر