Read the Official Description

این درجه می تواند برای آماده کردن شما به دنبال پیشرفت شغلی در زمینه فناوری اطلاعات است. * به عنوان یک فارغ التحصیل، شما ممکن است قادر به طراحی در دنیای واقعی محصولات E-رسانه ها و یا ایجاد راه حل های فنی به مشکلات سخت افزاری و نرم افزار، بسته به رشته انتخابی خود را از تمرکز. شما می توانید راه برای برقراری ارتباط و اعمال فن آوری اطلاعات هسته ای حرفه ای و همچنین ارزیابی، طراحی، و اجرای سیستم های مبتنی بر روش آن را پرداخت. شما مطالعه و بررسی چگونگی:

  • تجزیه و تحلیل و ارائه شفاهی قطعنامه / نوشته شده است به مسائل تکنولوژی روبرو شده توسط کاربران و سازمان
  • ارزیابی روند، شیوه ها، و محصولات به منظور تعیین اثر خود را برای سیستم / کاربران
  • تبیین تاثیر سیستم های اطلاعات و فن آوری در فرآیندهای کسب و کار و یا اقتصادی

هر دانش آموز مدت در تسلط خود را از نتایج البته، که اندازه گیری مهارت ها، دانش، توانایی ها و رفتارهای کارفرمایان انتظار ارزیابی شده است.

غلظت

کارشناسی علوم در فناوری اطلاعات اجازه می دهد تا به شما برای انتخاب غلظت است، که یک گروه از دوره های طراحی شده به شما با دانش و مهارت های تخصصی در یک زمینه خاص آماده کند. این اجازه می دهد تا شما را به فرد آموزش خود را با تمرکز انتخاب انتخابی خود را در منطقه از مطالعه است که به بهترین وجه متناسب مسیر شغلی مورد نظر خود را. غلظت عبارتند از:

  • کسب و کار
  • مدیریت شبکه
  • مدیریت پایگاه داده
  • امنیت اطلاعات و تضمین
  • توسعه نرم افزار مولتی

برای کاپلان دانشگاه منفعت اشتغال اطلاعات برنامه افشا، اینجا کلیک کنید.<> (*) کاپلان دانشگاه می تواند اشتغال و یا پیشرفت شغلی را تضمین نمی کند.

Program taught in:
انگلیسی

See 3 more programs offered by Kaplan University – Online »

این دوره Online
Start Date
ژانویه 2020
Duration
Price
66,780 USD
By locations
By date
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline

ژانویه 2020