Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 4 آنلاین برنامه ها که در کیترینگ 2023/2024

4 آنلاین برنامه ها که در کیترینگ 2023/2024

بررسی اجمالی

برای کسب مهارت های مورد نیاز برای اجرای یک کسب و کار غذا، دانش آموزان ممکن است قادر به تکمیل یک دوره در این موضوع. در چنین برنامه ای، دانش آموزان ممکن است در مورد موضوعات مختلف مربوط به کسب و کار، مانند روابط کارکنان، بازاریابی و عملیات همراه با دوره های مربوط به مواد غذایی، مانند پخت و پز، آمادگی و آماده سازی ضیافت یادگیری،.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • کیترینگ
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه