گواهینامه اجرایی در رهبری کسب و کار جهانی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

شهریه برنامه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

An autonomous UN body established in 1963, the United Nations Institute for Training and Research (www.unitar.org) is a training arm of the United Nations System, and has the mandate to enhance the ef ... اطلاعات بیشتر

An autonomous UN body established in 1963, the United Nations Institute for Training and Research (www.unitar.org) is a training arm of the United Nations System, and has the mandate to enhance the effectiveness of the UN through diplomatic training, and to increase the impact of national actions through public awareness-raising, education and training of public policy officials. اطلاعات محدود
لاکسنبورگ , والنسیا , ژنو , سوئیس آنلاین , سن خوزه + 4 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.