گواهی کارشناسی ارشد در مدیریت استراتژیک

Global Impact Training And Higher Education

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

گواهی کارشناسی ارشد در مدیریت استراتژیک

Global Impact Training And Higher Education

کارشناسی ارشد مدرک مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک شامل تدوین و اجرای اهداف اصلی و طرح های گرفته شده توسط مدیریت ارشد یک شرکت 'ثانیه به نمایندگی از صاحبان، بر اساس در نظر گرفتن منابع و ارزیابی محیط داخلی و خارجی که در آن سازمان به رقابت.

ماژول اجباری

 • رفتار سازمانی
 • استراتژی کسب و کار جهانی
 • مدیریت منابع استراتژیک
 • امور مالی برای مدیران استراتژیک
 • تحقیق و پژوهش برای مدیران ارشد

اختیاری

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت پروژه
 • برنامه رهبری
 • اقتصاد برای کسب و کار
 • مدیریت ریسک
 • بازاریابی استراتژیک
 • استراتژی ارتباطات شرکت
 • مدیریت بهبود سازمانی به طور مداوم
 • استراتژی کسب و کار پایدار
 • برنامهریزی استراتژیک
 • مدیریت کیفیت و خدمات تحویل
 • رهبری شخصی و توسعه مدیریت

مدت

8-12 ماه

نتیجه

پس از اتمام دیپلم کارشناسی ارشد در مدیریت استراتژیک، دانش آموزان مهارت برای اجرای یک نقش مدیریتی حرفه ای در بازاریابی، حسابداری، مشاوره کسب و کار و بیشتر! دانش آموزانی که مایل به مطالعه بیشتر نیز باید این گزینه به مسیر سریع بر روی بالا MBA در کسب و کار و مدیریت.

گواهی نامه

تایید شده توسط ATHE اعطای جوایز انجمن. امکان استفاده از هزینه کم 3000 پوند یا اقساط. پس از پذیرش شما برای دسترسی به پورتال وارد کنید که در آن شما همه چیز شما را برای مطالعات خود را نیاز پیدا - سخنرانی ها، یادداشت های سخنرانی، کتاب دانش آموز برای دوره و بیشتر. آموزش از راه دور بدان معنی است که شما می توانید برای مطالعه در زمان خود اعمال می شود و پایان این دوره دیر یا طولانی تر است.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
8 - 12 
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
3,000 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات