گواهی کارشناسی در مدیریت کسب و کار

Liberty University Online

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

گواهی کارشناسی در مدیریت کسب و کار

Liberty University Online

یک گواهی در مدیریت کسب و کار تیز رهبری دانش آموزان، مدیریت، و مهارت های منابع انسانی است. این برنامه مفاهیم و اصول طراحی به تیز کردن مهارت کسب و کار و پیاده سازی شیوه های موثر در دنیای کسب و کار را می آموزد.

سیاست عدم تبعیض

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2018
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آمریکا - Lynchburg, Virginia
تاریخ شروع: سپتامبر 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2018
آمریکا - Lynchburg, Virginia
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات