ONLINESTUDIES

‏ بیابید مطالعات دوره ای آنلاین را پایداری در ایالات متحده آمریکا 2020‏

گواهینامه یک دوره دانشگاهی است که بر حوزه خاصی از تحصیلی متمرکز است. این برنامه ها برای دانشجویانی که در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشند، لیکن می خواهند مجموعه دانش و مهارت های خود را افزایش بخشند تا برای پیشرفت حرفه ای و سمت های شغلی با حقوق بهتر واجد صلاحیت گردند، ایده آل است.

آموزش و پرورش در ایالات متحده است که عمدتا توسط بخش دولتی ارائه شده، با کنترل و بودجه که از سه سطح: ایالتی، محلی، و فدرال، در آن منظور.نیازهای معمول برای تحصیل در سطح آموزش عالی در ایالات متحده شامل مقاله خود را پذیرش (همچنین به عنوان بیانیه ای از هدف و یا بیانیه ای شخصی شناخته می شود)، متن سوابق، توصیه نامه / مرجع، آزمون زبان

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید و بیشترین مرور بر تحصیلات دوره ای آنلاین را پایداری در ایالات متحده آمریکا 2020‏

1نتایج درپایداری, آمریکا Filter

گواهی حرفه ای در پایداری

edX
آمریکا, کمبریج
گواهی
سپتامبر 2020
<
تمام وقت
<
پاره وقت
<
16 هفته
انگلیسی
Online

بیاموزید که چگونه بهترین شیوه های پایداری را برای ایجاد و میزبانی یک رویداد مهم ورزشی مهم و پایدار ، بکار بگیرید. ...

اطلاعات بیشتر