3 گواهی سطح در مطالعات کسب و کار

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

3 گواهی سطح در مطالعات کسب و کار

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

محتوای سطح 3 گواهی مطالعات کسب و کار صلاحیت بر مدیریت ارتباطات، سازمان های کسب و کار در یک مفهوم جهانی، مدیریت افراد و امور مالی، و همچنین درک درستی از مهارت های تحقیق و توسعه شخصی مورد انتظار از یک مدیر متمرکز شده است. این شامل طیف گسترده ای از موضوعات مورد کسب و کار و مدیریت بسیار مرتبط، و آن را برای کسانی که شروع کرده اند، و یا در حال برنامه ریزی برای حرکت به، یک حرفه ای در کسب و کار خصوصی در بخش دولتی ایده آل است. این برنامه اجازه می دهد تا زبان آموزان برای به دست آوردن دانش و درک در طیف وسیعی از موضوعات و به منظور توسعه مهارت های کلیدی آنها نیاز به کار در نقش مدیریت کسب و کار.

GSBF ارائه با کیفیت بالا و برنامه های معتبر که در حال حاضر و مرتبط هستند. ما بیش از 20 برنامه از جمله امور مالی، حساب، بازاریابی، منابع انسانی و مدیریت عمومی که بازتابی از چشم انداز کسب و کار جدید هستند.

مزایای کلیدی

  • طرح پرداخت هزینه آسان است. پرداخت به عنوان کم GBP £ 140 در هر ماه.
  • دیپلم همان دانش آموزان در دانشگاه.
  • دیپلم است در سراسر جهان شناخته شده است.
  • ارزیابی از طریق تسلیم انتساب.

معیارهای ورود

برای ورود، یادگیرنده باید یکی از موارد زیر را داشته باشد. سطح 3 مدارک را می توان به زبان آموزان از 16. سن آن مورد نیاز برای ورود این شرایط مشخص نیست ارائه شده است.

گواهینامه ها

شما در مطالعات کسب و کار در پایان برنامه اهدا سطح گواهی 3.

محتوای دوره

سطح 3 گواهی مطالعات کسب و کار متشکل از 2 واحد اجباری به علاوه 1 واحد اختیاری است که برای در مجموع 30 اعتبار ارائه: واحد اجباری: - شخصی، حرفه ای و توسعه علمی - آشنایی با محیط کسب و کار اختیاری واحد: - مشتری تعالی خدمات - مقدمه ای بر بازاریابی - با استفاده از آن برای کسب و کار

ارزیابی

ارزیابی از طریق انتساب. هستند بدون آزمون وجود دارد.

فرصت شغلی

افسر HR، افسر ارشد منابع انسانی، رئیس اداری، از قرار دادن افسر، هماهنگ کننده استخدامی، همکاران، مشاور منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، افسر آموزش و توسعه، آموزش و توسعه افسر و غیره

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
Price
قیمت
950 GBP
Locations
بریتانیا - UK Online
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آگوست 2019
بریتانیا - UK Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات