بررسی اجمالی

هدف از AdvDip (مدیریت حمل و نقل)، ارائه دانش و مهارت های عملی در زمینه مدیریت حمل و نقل برای دانشجویان آینده نگر که در حال حاضر مدیران میانی هستند، یا به سمت مدیریت میانه، به منظور اعمال اصول مدیریت حمل و نقل در آنها محیط کار.

این برنامه فراهم می کند برای توسعه دانش و مهارت های کاربردی مربوط به سیاست و قانون حمل و نقل، برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل، پروسه های تدارکات و شیوه، مدیریت پروژه و عملیات حمل و نقل و هزینه.

شامل روش شناسی تحقیقاتی و یک پروژه تحقیقاتی و همچنین یک مدل شبیه سازی عملی که دانش آموزان برای استفاده از دانش تئوری خود به چالش های مربوط به صنعت در حال حاضر نیاز دارند دانش آموزان را قادر به تعادل تئوری و عمل می کند.

نتایج خروج از برنامه AdvDip (مدیریت حمل و نقل) با سطوح توصیفی تعیین شده در سطح 7 NQF هماهنگ می شوند، زیرا دانش آموزان باید از دانش نظری به مشکلات پیچیده استفاده کنند و چنین کاربردی را به عنوان یک استدلال به خوبی ساختار یافته با استفاده از گفتمان علمی هر ماژول در برنامه AdvDip (مدیریت حمل و نقل) در دستیابی به توصیفگرهای سطحی سطح 7 کمک می کند، زیرا انتظار می رود دانش آموزان از دانش های یکپارچه از مناطق مرکزی یک یا چند حوزه نشان دهند:

  • شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انتقادی در مورد مسائل پیچیده و مسائل پیچیده آن را بازتاب می دهد. مدیریت فرآیندهای در زمینه های نا آشنا و متغیر
  • ایده های خود را بسازید و آنها را با استفاده از گفتمان علمی، حرفه ای یا حرفه ای مناسب بیان کنید

الزامات

یک متقاضی باید دارای تخصص مربوط به NQF سطح 6 با حمل و نقل به عنوان تخصص باشد. متقاضی باید متقاضی برنامه پرستاری UJ را برای ورود به دیپلم پیشرفته در مدیریت حمل و نقل تکمیل کند.
یک سوال دارید؟ ایمیل enquiries@online.uj.ac.za یا تلفن 0800 980 364 (رایگان).
دلیل ثبت نام در یک برنامه آنلاین UJ
برنامه های آنلاین ما با دقت طراحی شده اند تا درآمد یک مجوز معتبر دانشگاه را برای دانش آموزان از تمام حوزه های زندگی فراهم سازند.
دانش آموزان از دستورالعمل های سخت و دشواری یک برنامه سنتی بهره مند می شوند که به صورت آنلاین در دسترس می باشند.
  • سفر مورد نیاز نیست
  • 6 تاریخ شروع در هر سال
  • پرداخت در هر ماژول
  • کاملا پشتیبانی شده
  • کار و یادگیری

ماژول اجباری - 128 اعتبار

روش تحقیق-حمل و نقل (16 واحد)
مدیریت پروژه (16 واحد)
پروسه های لجستیک و عملیات (16 واحد)
عملیات حمل و نقل و هزینه (16 واحد)
سیاست حمل و نقل و قانون (16 اعتبار)
برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل (16 واحد)
فرآیندهای حمل و نقل کاربردی و عملیات (16 واحد)
پروژه تحقیق حمل و نقل (16 واحد)
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

آخرین به روز رسانی June 21, 2018
این دوره آنلاین
Duration
16 
Price
35,840 ZAR
هزینه های اعتباری - 2018: R 280