لیسانس علوم روانشناسی

FernUni Schweiz

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس علوم روانشناسی

FernUni Schweiz

برنامه تحصیلی یک آموزش عالی پایه علمی در زمینه های روانشناسی و همچنین رشته ها و برنامه های آن فراهم می کند. دانش آموزان در زمینه آمار، روش های تجربی و تشخیص مهارت های مختلفی کسب می کنند. آنها مکالمه، مشاوره و مداخله را آموزش می دهند. نتیجه گیری یک پایان نامه علمی کارشناسی است.

این برنامه بر اساس یافته های تحقیق و روش های یادگیری مدرن است. همراه با خودآموزی، جلسات کلاس درس در هر سه هفته یک شنبه برگزار خواهد شد.

ماژول

 • M01 مقدمه ای بر روانشناسی
 • روش های I: روش های تحقیق و آمار I
 • M03 روانشناسی رشدی
 • M04 روش دوم: روش تحقیق و آمار II
 • M05 روانشناسی اجتماعی
 • M06 روانشناسی عمومی I: ادراک، تفکر، حل مسئله
 • M07 روانشناسی شخصیت و دیفرانسیل
 • M08 روش های III: تمرین های تجربی
 • M09 روانشناسی عمومی II: یادگیری
 • M10 روش IV: تشخیص و تست تئوری
 • M11 روانشناسی زیست شناسی - عصب شناسی
 • M12 روانشناسی بالینی I: روان بالینی.
 • M13 روش ها V: روش های تحقیق و آمار III
 • M14 روانشناسی بالینی II: مشاوره
 • M15-1 سمینار مقدماتی A
 • M15-2 سمینار مقدماتی B
 • M16 روانشناسی عمومی IV: احساسات
 • M17 روانشناسی کار - روانشناسی سازمانی
 • پایان نامه کارشناسی M18

شرایط پذیرش

چه کسی گواهی بلوغ را مطابق با بند 6 ماده 1 قانون مجازات نمی کند. a و b از مقررات پذیرش تنها مجاز است اگر مدارک تحصیلی به دست آمده در نظر گرفته شود به معادل مبلغ. این اداره بر میزان معیار مدارک تحصیلی تصمیم می گیرد.

مهارت زبانی

این برنامه در آلمان اجرا می شود. بنابراین، دانش بسیار خوبی از این زبان ضروری است. علاوه بر این، دانش خوب انگلیسی نیز لازم است.

اعتبارات ماژول

اعتبارات معادل اختصاص یافته به دانشگاه ها ممکن است در نظر گرفته شود، اگر آنها بیش از پنج سال پیش به دست نیامده و با درجه رضایت بخش کامل شده اند. حداقل 120 مورد از 180 ECTS اعتبار مورد نیاز برای مدرک لیسانس باید از FernUni Schweiz بدست آورده شود. در مورد ورودی های موجود، یک برنامه متناظر باید در زمینه ثبت نام آنلاین ساخته شود.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • آلمانی


آخرین به روز رسانی June 18, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Price
قیمت
1,300 CHF
- در هر ترم
Locations
سویس - Switzerland Online
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
سویس - Switzerland Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات