توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه ما

این دیپلم دو ساله انتاریو کالج دانش آموزان را با تئوری حسابداری و تجربه عملی با تکنولوژی های کامپیوتری یکپارچه فراهم می کند. دانشجویان حسابداری مالی و مدیریتی، مالیات، مالی و همچنین دوره های مرتبط با کسب و کار را برای گسترش مهارت های تجاری و ارتباطات خود در اختیار دارند. این دیپلم برای آماده سازی دانش آموزان برای کار در یک محیط حسابداری در سطح مقدماتی طراحی شده است.

این برنامه در هر ماه شروع می شود.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 8 برنامه دیگر ارائه شده توسط Algonquin College »

آخرین به روز رسانی June 20, 2018
این دوره Online
Start Date
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

ژانویه 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date