کارشناسی مهندسی صنایع و سیستم (آنلاین)

Universidad Tecmilenio

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی مهندسی صنایع و سیستم (آنلاین)

Universidad Tecmilenio

eng

مشخصات فارغ التحصیل

به عنوان یک حرفه ای در مهندسی صنایع و سیستم، شما می توانید دانش خود را اعمال کنید و خود را در:

  • مناطق تولید، مدیریت پروژه، طراحی کارخانه های صنعتی و تضمین کیفیت شرکت ها
  • شرکت های خودروسازی، ساختمانی، صنعتی و خدماتی
  • مشاوران کیفیت
  • دنیای کارآفرینی هنگام ایجاد شرکت خود

گواهینامه شغلی شما

لجستیک و زنجیره تامین

این استراتژی را برای بهینه سازی زنجیره تامین، مدیریت انبارهای بهینه و موجودی های کنترل شده، و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی که فرآیندهای خرید و شاخص های کیفیت را بهبود می بخشد، پیشنهاد می کند.

رهبری استراتژیک

تجزیه و تحلیل ویژگی ها و نقاط قوت یک رهبر و تقویت ظرفیت رهبری استراتژیک خود را در سازمان ها از طریق تجزیه و تحلیل هوش هیجانی.

نوآوری و کارآفرینی

ايده هاي بازاريابي استراتژيک را ايجاد مي کند تا آنها را به مدل هاي سودآور و جذاب کسب و کار براي بازار و سرمايه گذاران تبديل کند.

سیستم های تولید

برنامه ریزی برای مدیریت سیستم های تولید، ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی، ایجاد مدیریت بهینه تولید و افزایش رقابت یک محصول خاص را بسازید.

کیفیت کامل

طراحی و مستند سازی اجرای بهبود به یک فرایند خاص با استفاده از روش شش سیگما و تولید ناب برای کنترل متغیر بودن آن و کاهش ضایعات آن.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • اسپانیایی


آخرین به روز رسانی June 18, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Locations
مکزیک - Mexico Online
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
مکزیک - Mexico Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات