دوره آنلاین: کارآفرینی

University Of The Free State Business School Online

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوره آنلاین: کارآفرینی

University Of The Free State Business School Online

کارآفرینی

این برنامه آموزشی کوتاه با هدف تجهیز شرکت کنندگان به توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت های خود و نوشتن طرح کسب و کار برای فرصت های جدید است.

برنامه

کارآفرینی

ارزیابی

ارزیابی SLP شامل آزمون ها، بحث ها، تخصیص نهایی و آزمون آنلاین می باشد.

حالت تحویل

آنلاین

مدت زمان

2 هفته. این زمان اضافی را که برای ارزیابی نهایی کامل شده است، حذف می کند.

اعتباربخشی

پس از اتمام موفقیت آمیز کارآفرینی

سطح NQF: 5

اعتبار: 20

سوالات:

انسی بارنارد

همکاری های استراتژیک

ت: 082 900 1080/051 401 3204

E: barnardam@ufs.ac.za

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی July 19, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
3,100 ZAR
Information
Deadline
درخواست اطلاعات
Applications close on the 15th of the previous month.
Locations
آفریقای جنوبی - Bloemfontein, Free State
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Applications close on the 15th of the previous month.
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
آفریقای جنوبی - Bloemfontein, Free State
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Applications close on the 15th of the previous month.
تاریخ پایان درخواست اطلاعات