Keystone logo

4 آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری علم داده ها Data Engineering 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • علم داده ها
  • Data Engineering
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری علم داده ها Data Engineering

دوره های آموزشی در زمینه مهندسی داده ممکن است موضوعاتی مانند معماری داده ها و کسب و کار، انبار داده ها و پایگاه های داده، تجزیه و تحلیل و قالب بندی داده ها را پوشش دهد. دانش آموزان همچنین ممکن است در مورد مدیریت پروژه، تکنیک های همکاری و ارتباطات موثر بیاموزند.