Keystone logo

51 آنلاین مدیریت اجرایی برنامه ها 2024

فیلترها

فیلترها

  • مدیریت اجرایی
رشته های تحصیلی
    آرایشگری (0)آموزش (0)
  • بهداشت و درمان (3)
  • حمل و نقل و لجستیک (1)
  • خودبهسازی (0)
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (2)
  • زبان های خارجی (0)ساخت و ساز (0)
  • علوم اجتماعی (1)
  • علوم زیستی (0)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین مدیریت اجرایی برنامه ها توضیح داده شد

کارکنان کسب و کار کسب و کار به دنبال موقعیت با مسئولیت بیشتر ممکن است به سمت یک مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار مطالعه. برنامه های EMBA معمولا تئوری و تمرین را به دانشجویان آماده برای رهبری و موقعیت های مدیریت در دنیای شرکت ها می دهد.