Keystone logo

1 آنلاین دوره یک ساله مدیریت اجرایی برنامه ها 2024

فیلترها

فیلترها

  • دوره یک ساله مدیریت اجرایی
رشته های تحصیلی
    آرایشگری (0)آموزش (0)بهداشت و درمان (0)حمل و نقل و لجستیک (0)خودبهسازی (0)روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (0)زبان های خارجی (0)ساخت و ساز (0)علوم اجتماعی (0)علوم زیستی (0)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین دوره یک ساله مدیریت اجرایی برنامه ها توضیح داده شد

متخصصان مشغول به کار که می خواهند به یک زمینه متفاوت در مدیریت کسب و کار تغییر دهند، ممکن است EMBA 1 ساله را در نظر بگیرند. این برنامه کارشناسی ارشد مبتنی بر تجربه های آکادمیک و محل کار قبلی است تا دانش آموزان بتوانند شغل خود را پیش ببرند.