Keystone logo
Adler

Adler

Adler

مقدمه

Adler یک مدرسه حرفه ای فارغ التحصیل است که برنامه های متنوعی را ارائه می دهد که دانشجویان را برای ارائه خدمات در زمینه های بهداشت روان و بهزیستی آماده می کند. دانش آموختگان ما مشاغل روانشناسی (روانشناسی بالینی و مشاوره) ، مربیگری حرفه ای ، روان درمانی و مشاوره بهداشت روان را دنبال می کنند.

چرا Adler را انتخاب کنید؟ ما که در بین موسسات آموزشی خصوصی منحصر به فرد است، مدرک کارشناسی ارشد حرفه ای روانشناسی* (با رضایت کامل وزارت آموزش پیشرفته و توسعه مهارت های انتاریو) را ارائه می دهیم که تنها مدرک ما در انتاریو است. یک رویکرد عملی و کاربردی در تمام دوره ها و برنامه های ما.

مکان ها

  • Toronto

    890 Yonge St. 9th Floor, , Toronto

سوالات