Keystone logo
Champlain College - Online

Champlain College - Online

Champlain College - Online

مقدمه

رشد شخصی و شغلی شما هدف ماست. همه آنچه ما انجام می دهیم در مأموریت نهادی ما و تعهدی شدید برای موفقیت دانش آموزان بزرگسال است. جرات انتظار بیشتر از ما را داشته باشید.

ما به عنوان بخش آنلاین کالج Champlain ، افتخار بزرگی برای تغییر شغل و بهبود زندگی بزرگسالان شاغل - و بزرگسالانی که قصد بازگشت به محل کار خود را دارند - در سراسر کشور از طریق آموزش عالی فعال و کاربردی داریم.

ما در Champlain College Online این مهم را از طریق برنامه های آنلاین کارشناسی ، کارشناسی ارشد و گواهینامه های ملی شناخته شده و مورد تحسین منتقل می کنیم ، که با اشتیاق ما برای یادگیری بزرگسالان تقویت می شود و توسط لنزهای ارزشمند ما هدایت می شود.

مکان ها

  • Burlington

    Lakeside Avenue,175, 05401, Burlington

    سوالات