Keystone logo
Cleveland Institute Of Electronics

Cleveland Institute Of Electronics

Cleveland Institute Of Electronics

مقدمه

ماموریت Cleveland Institute Of Electronics (CIE) توسعه و ارائه برنامه های آموزش از راه دور با کیفیت با هزینه مناسب با ارائه برنامه های دیپلم در زمینه مهندسی الکترونیک و فناوری و فناوری اطلاعات رایانه است.

CIE به تعالی علمی و رفاه آموزشی هر یک از دانشجویان خود متعهد است زیرا ما یک موسسه دانشجویی هستیم که شناخته می شود نیازهای دانشجویان خود را برآورده یا از آنها فراتر می برد.

مکان ها

  • Cleveland

    East 17th Street,1776, 44114, Cleveland

    سوالات