Keystone logo
College Nordique Francophone

College Nordique Francophone

College Nordique Francophone

مقدمه

Francophone کالج نوردیک برنامه های آموزش حرفه ای ، زبان و مداوم را ارائه می دهد که از نیازهای بازار کار پشتیبانی می کند و یادگیری مادام العمر را تقویت می کند.

کالکوژ nordique francophone یک موسسه آموزشی است که خود را به دلیل ویژگی های شمالی خود ، برای دسترسی به آموزش و آموزش زبان خود متمایز می کند.

مکان ها

  • Yellowknife

    49 Street,4921, X1A 0A2, Yellowknife

    سوالات