Keystone logo
Disney Institute

Disney Institute

Disney Institute

مقدمه

برای بیش از سه دهه ، Disney Institute به مشاوره و آموزش انواع متخصصان ، تیم ها و سازمان ها در سراسر جهان مبتنی بر بینش تجاری و بهترین شیوه های پارک ها و استراحتگاه های دیزنی کمک کرده است.

Disney Institute تحت همان اصولی که آموزش می دهد عمل می کند و همان استانداردهای تعالی را برای خودمان تعیین می کند. شما با روش دیگری از تفکر آشنا خواهید شد - روش مشخص دیزنی. این معمولاً آموزش شغلی نیست ، بلکه یک رویکرد منحصر به فرد و واقعا الهام بخش است.

مکان ها

  • Lake Buena Vista

    Celebration Place,215, 32830, Lake Buena Vista

    سوالات