Keystone logo
Disney Institute رویکرد تقاضای دیزنی برای تعالی رهبری

دوره آموزشی in

رویکرد تقاضای دیزنی برای تعالی رهبری

Disney Institute

Disney Institute

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Online USA

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

آموزش از راه دور

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Sep 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه

  • مشاوره و رهبری نوآوری آنلاین MBA - دانشگاه یورک سنت جان (بریتانیا)
    • York, بریتانیا
  • دیپلم سطح 8 در مدیریت استراتژیک و رهبری
    • Cambridge, بریتانیا
  • دیپلم سطح 7 در مدیریت استراتژیک و رهبری منجر به تکمیل MBA (مرحله پایان نامه)
    • Cambridge, بریتانیا