Keystone logo
Eastern Kentucky University کارشناسی علوم اصلاحات و مطالعات عدالت اطفال

کارشناسی علوم و مهندسی in

کارشناسی علوم اصلاحات و مطالعات عدالت اطفال Eastern Kentucky University

Eastern Kentucky University

مقدمه

پذیرش ها

بورسیه و بودجه

برنامه درسی

شهریه برنامه

فرصت های شغلی

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات