Keystone logo
© ©Eastern Oregon University
Eastern Oregon University Online

Eastern Oregon University Online

Eastern Oregon University Online

مقدمه

EOU در سال 1929 به عنوان یک کالج معلمان تأسیس شد. امروزه به عنوان دانشگاه روستایی اورگان و مرکزی برای آموزش، فرهنگ و بورسیه خدمت می کند. EOU پرس و جو دانشجو را از طریق هنرهای لیبرال با کیفیت بالا و برنامه های حرفه ای هدایت می کند که منجر به اقدام مسئولانه و تأملی در دنیایی متنوع و به هم پیوسته می شود.

مکان ها

  • La Grande

    University Boulevard,One, 97850, La Grande

    سوالات