Keystone logo
European School of Banking Management بانکداری اجرایی MBA

بانکداری اجرایی MBA

European School of Banking Management

European School of Banking Management

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Milan, ایتالیا

زبان های خارجی

زبان ایتالیایی

قالب مطالعه

آموزش از راه دور

مدت زمان

14 ماهها

سرعت

پاره وقت

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

مقدمه

برنامه درسی

نتیجه برنامه

دانش آموزان ایده آل

درباره مدرسه

سوالات