Keystone logo
Hypnosis Motivation Institute

Hypnosis Motivation Institute

Hypnosis Motivation Institute

مقدمه

م Hypnosis Motivation Institute ، (HMI) ، یک کالج غیرانتفاعی معتبر ملی برای آموزش هیپنوتیزم و کلینیک هیپنوتیزم درمانی است که بیش از 50 سال در جنوب کالیفرنیا خدمت می کند.

م Hypnosis Motivation Institute در سال 1968 توسط دکتر جان کاپاس تاسیس شد. دکتر کاپاس حرفه هیپنوتیزم درمانی را در سال 1973 زمانی که کار "هیپنوتیزم درمانی" را در فرهنگ لغت فدرال عنوان های شغلی نوشت و تصویر کرد ، تعریف کرد. این تعریف امروز همچنان پابرجاست و بدون تغییر است.

م Hypnosis Motivation Institute این تمایز را به وجود آورده است که اولین مدرسه آموزش هیپنوتیزم در آمریکا است که توسط ملی معتبر معتبر شناخته می شود ، توسط یک آژانس اعتباربخشی شناخته شده توسط وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده ، در واشنگتن دی سی

مکان ها

  • Los Angeles

    Ventura Boulevard,18607, 91356, Los Angeles

    سوالات