Keystone logo
Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

مقدمه

مرکز یادگیری نوآوری به نیازها و چالش های تکاملی محیط های یادگیری در Illinois Tech پرداخته است. کارکنان مرکز سالها تجربه کمک به اساتید در زمینه آموزش دوره های آنلاین و حضوری را دارند. مربیان می توانند برای کمک به مدیریت توسعه و ارتباط دانشکده و ارائه آموزش دانشکده برای آموزش آنلاین ، طراحی و فنآوری آموزشی ، و آموزش برای یادگیری آنلاین و کلاس به مرکز کمک کنند.

این مرکز در تلاش برای رفع نیازها و چالش های تکامل یافته محیط یادگیری آنلاین ، به اصلاح و گسترش ارائه خدمات خود ادامه خواهد داد.

مکان ها

  • Chicago

    West 35th Street,10, 60616, Chicago

    سوالات