Keystone logo
© Carrianna Field
ITAEREA Aeronautical Business School

ITAEREA Aeronautical Business School

ITAEREA Aeronautical Business School

مقدمه

ITAérea اولین مدرسه تجارت در سراسر جهان است که از نظر تعداد دانشجو ، ستاد و استادان در زمینه مدیریت فرودگاه و هوانوردی تخصص دارد .

ITAérea یک شریک استراتژیک موسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد (UNITAR) و مرکز آموزش بین المللی برای مقامات و رهبران در مریدا ، مکزیک (CIFAL) است و هدف آن پرورش آموزش برای مدیران جهانی بخش حمل و نقل هوایی است.

مکان ها

 • Madrid

  Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4, 28020 Madrid, , Madrid

  • Madrid

   Madrid, اسپانیا

   سوالات