Keystone logo
Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

مقدمه

هدف اصلی دانشگاه ملی ارشد قزاقستان ادغام علم و صنعت ، ایجاد رفتارهایی برای تجاری سازی محصولات معنوی و فناوری و آموزش کارکنان علمی - آموزشی بسیار واجد شرایط از طریق تحقیقات علمی مقدماتی و سایر پروژه های علمی - فنی است.

دانشگاه منابع خود را متمرکز کرده و به هسته اصلی آموزشی ، علمی و ابتکاری توسعه کشاورزی و صنعتی تبدیل شده است که به طور قابل توجهی بر رقابت پذیری آن در این صنعت تأثیر می گذارد.

این دانشگاه در حال حاضر با موفقیت در فضای علمی جهان ادغام می شود ، با دانشگاه ها و مراکز علمی برجسته همکاری می کند و برنامه های بین المللی در مورد مسائل جهانی بشریت از جمله تغییر اقلیم ، حفاظت از محیط زیست ، ایمنی مواد غذایی ، کمبود آب آشامیدنی و سایر برنامه ها را تحقق می بخشد.

مکان ها

  • Almaty

    Abay Avenue,8, 050010, Almaty

    سوالات