Keystone logo
© ©King University
King University Online

King University Online

King University Online

مقدمه

دانشگاه کینگ یک دانشگاه جامع در سطح دکترا وابسته به پروتستان است که به ادغام برنامه‌ریزی دقیق دانشگاهی و اکتشاف ایمان اختصاص دارد. برای بیش از 150 سال، دانشگاه کینگ به دانشجویان این فرصت را می دهد که به عنوان شهروندانی متفکر، مدبر و مسئولیت پذیر با اشتیاق برای خدمت به جهان برتر باشند.

مکان ها

  • Bristol

    King College Road,1350, 37620, Bristol

    سوالات